ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

за развитието на Основно училище „Неофит Рилски” в гр.Костандово

- 1906 / 1907 г –за първи път в с.Костандово се открива народно училище, с един учител и 7 ученика.Класната стая се помещавала в бивша „апсана” ( място за задържане на крадци) в сградата на Общината. Делегация от костандовци начело с Исмаил Имамов ( дядо Имам) отива в Министерството на народното просвещение с молба да се открие и в с.Костандово училище, в което децата да учат на официален български език. Молбата на делегацията била удовлетворена и училището било открито още същата есен. Пловдивската окръжна училищна инспекция назначава за учител – г-н Стефан Матеев, роден в гр.Пловдив. Тъй като бил много млад –20 годишен, населението се отнесло с недоверие към него. Но като истински народен учител спечелил доверието на хората като устройвал вечерно училище за неграмотни. Учебната година приключила на 29.04.1907 г. - 1907 / 1908 г. – за учител е назначен Никола п.Иванов , родом от с. Долно Драглище , Разложка околия.Учител от ІІІ степен.Населението запазило мили спомени за него, понеже бил много добродушен. - 1908 / 1909 г. – за учител е назначен Петър Кънев от гр.Брацигово, дългогодишен учител. В училището вече имало 29 ученика в І , ІІ , ІІІ отделение
- 1911/1912 г. – вече съществува пълно развито училище, в което се водели подлежащи на обучение 150 деца, но само 57 от тях доброволно посещавали учебни занятия - През Балканските войни и Първата световна война , назначените учители заминали на фронта и на тяхно място били назначени Георги Стефанов и Райна Нистерова ( първата учителка). Войните се отразили негативно върху развитието на училището. Много момчета напускат училището, за да заместят бащите си в личните стопанства. Това са годините на преселване на християни от с.Баня – Разложка околия, от Неврокопско – с. Скребатно, от пазарджишките села – Ветрен , Сараньово ( днешен гр.Септември), Злокучене. Учениците били разделени на религиозна основа. Учители през този период са били : Надежда Търпова, Стефана Йочева, Никола Тръпчев, Тодорка Стойкова, Елена Чунчева . Тези учители насочили и просветителската си дейност към населението, особено към жените, които били неграмотни. - През Балканските войни и Първата световна война , назначените учители заминали на фронта и на тяхно място били назначени Георги Стефанов и Райна Нистерова ( първата учителка). Войните се отразили негативно върху развитието на училището. Много момчета напускат училището, за да заместят бащите си в личните стопанства. Това са годините на преселване на християни от с.Баня – Разложка околия, от Неврокопско – с. Скребатно, от пазарджишките села – Ветрен , Сараньово ( днешен гр.Септември), Злокучене. Учениците били разделени на религиозна основа. Учители през този период са били : Надежда Търпова, Стефана Йочева, Никола Тръпчев, Тодорка Стойкова, Елена Чунчева . Тези учители насочили и просветителската си дейност към населението, особено към жените, които били неграмотни. - 1922 / 1923 г. – училището се ръководи от главен учител - Манол Чолев и учителите Мара Петрова, Олга Спасова и Атанас Попов. Училищната сграда е бивша влашка плевня, приспособена за училище с три класни стаи и една за театрален салон. - 1924 / 1925 г. – създава се прогимназия с един клас. След завършване на учебната година прогимназията се закрива. Премахва се разделението на учениците на верска основа, всички ученици били обединени в единни паралелки. - 1929/ 1930 г. – училището по предложение на кмета Костадин Кадинов и Царски указ №13 / 17.01.1929 г.( ДВ бр.248/04.02.1926 г.) се отделят общински мери за образуване на училищен фонд земи за издръжка и подпомагане на училището, както и за построяване на училищна сграда. - 1930/1931 г. – разкриват се І и ІІ ( V и VІ ) прогимназиални класове с директор Светла Гаджева. Подлежащи на обучение били 412 ученика, от които постъпили – 348 ученика
- В периода 1930- 1934 година в училището са работили следните учители: Елена Шаренкова, Величка Йочева, Исмаил Халилов, Христо Йочев, Йордана Комарова, Минка Първанова, Сединя Тишкова, Тодор Тишков, Доста Чорбова, Димитър Яранов, Христо Топузов; - В периода 1934 – 1939 г. в Костандово са учителствували следните учители: Петър Костадинов, Надежда Добрева, Надежда Янкова, Христо Попов, Костадин Бараков, Цветана Чернева, Митра Ракева, Стоил Джамбов, Велика Теплова, Стойка Милова; - 1940/1941 – бивш обор е приспособен за втора училищна сграда и е открита пълна прогимназия с директор Манол Чолев. І прогимназиален клас завършват 38 ученика. - 1942 / 1943 – училището се ръководи от Стойка Василева Милова – редовна прогимназиална учителка, назначена за средищен директор през 1942 г. - За периода 1944 – 1946 – длъжността средищен директор е изпълнявала учителката Сединя Тишкова - 1946 / 1947 г. – построява се сградата на новото училище. С изключителен ентусиазъм населението се включва в строителството. За директор е назначен Бранимир Мартинов Сердаров – първият учител българо-мохамеданин , роден в Костандово, завършил учителският институт за прогимназиални учители в гр. Пловдив. Управлява училището 30 години. - 1946 г. – създава се ученическа организация „Септемврийче” с цел организиране на извънучилищната и извънкласната дейност на учениците – училищни тържества, трудови дни, спортни мероприятия, конкурси, изложби, викторини и културни мероприятия. Ръководители на организацията са били: Катя Белева(1945 – 1947г.), Гинка Андонова (1948г.), Петър Спасов (1949 г.), Мария Цветанова (1950/51г.), Симеон Кирев (1952/53г.), Елена Тумбева (1953/54г.), Иванка Йовчева (Стоилова) 1954-57г., Севдалина Мандилова (1957-1959г.), Елена Гарданска (1959-61 г.), Босилка Етова (1961 – 64г.), Мария Тричкова ( Джолева) – 1964-65г., Елена Рачева ( Чанкова) – 1965 – 66 г., Гинка Марова (1966-68 г.) - За периода 1947 – 1960 г. броя на учениците непрекъснато нараства.От 370 ученика в 11 паралелки през 1946/1947 г. на 503 ученика в 16 паралелки през 1959/1960 г.Учителите, които са работили в училището в тези години са: Стоянка Чолева, Сединя Тишкова, Л.Вацева, А.Василева, Щерьо Попов, Надежда Янкова, В.Шаренкова, Хр. Узунова, Ив. Цветанова, Карова, Желева, З.Божева, Хр. Спасова, Симеон Спасов, Ат. Гаджев, Цв. Водева, Тр. Караджова, Ал. Байрямов ( Кейбашиев), Ив. Милова, Ел. Думкова,Надка Сергиева (Сърбова) Верка Джовкова ( Стоева ), Е. Маринова, В. Пещерска, Н.Беберова, Ив.Стоилова - 1960/1961 г. – първи випуск ученици , завършващи VІІІ клас и получаващи дипломи за основно образование. - В следващият десет годишен период ( 1961-1971 г.) тенденцията за увеличаване броя на учениците и паралелките продължава – 679 ученика в 22 паралелки. В училището са работили следните учители: Севдалина Мандилова ( Тричкова), Д.Грозданов, Л. Дафова, Лимонка Кирева, Й. Рачева, Желев, Трендафилов, Мария Киселова, Васил Лафазански, Ел. Хрисчева, Ас. Фотенлиев, Стефка Малинова, С. Лазева, А. Гагов, К. Цигова (Дзигарова), Б. Филипов, Лиляна Кюрчиева, Ст. Стойчева, Елена Гарданска, Кирил Чанков, С. Димова, Ел.Узунова, Стойна Йовчева ( още работи в училището), Л.Петрова, К.Аршинкова.
- 1994/1995 г. – след спечелване на конкурс за директор е назначена Юлия Методиева Спасова, с висше образование по специалностите „ химия” и „физика” на СУ и с 10 годишен педагогически стаж в същото училище. Започват първите опити за набиране на извънбюджетни средства за финансово подпомагане на дейностите в училище: отдаване на помещения под наем, възстановяване на собствеността върху училищните земи, дарителство от фирми на територията на Костандово и други; Същата година за 15.ІХ при откриването на учебната година в училището се извършва ритуал с курбан и водосвет за здраве и благоденствие. - 1995/1996 г. – учредяване на Училищното настоятелство – възражда се една традиция за подпомагане развитието на училището.Учредителите са 19 души – 9 учители и 10 родители и жители на Костандово. Организиране на пленер в с.Баня с ученици от училището и устройване на изложба от ученически рисунки по проект на „Отворено образование” . Гост в училището е представител на американското посолство – г-н Кристофър. - 1996/1997 г. – много тежко финансово състояние на общината, прекъсване на учебния процес поради липса на гориво; Инициатива на Училищното Настоятелство и събиране на средства от населението за 1 тон гориво за поддръжка на инсталацията. Ремонт на физкултурния салон и пускането му в експлоатация, изцяло на дарителска основа – фирма „Рим-дърво” и Горско стопанство – Ракитово. Тържествено отбелязване на 90 годишнината на училището. Осигуряване на награди за отличилите се ученици от спонсори – фирми на територията на Костандово. - 1997/1998 г-училището има най-големия в историята му брой паралелки – 28; някои кабинети са превърнати в класни стаи. Отново оскъден бюджет и за частични ремонти се разчита на спонсори и дарители. - 2000/2001 г. – закупуване на първия училищен компютър – средствата са набрани от дарители, устройване на коледен базар и благотворителен концерт; - 2001/2002 г. – съдебна регистрация на Училищното Настоятелство по ЗЮЛНЦ; Включването му в програма „Родителско участие в образованието” на Фондация CRS – гр. София; Обучение на членовете на настоятелството за писане на проекти; активизиране на дейността на методическите обединения; обогатяване на училищната библиотека; - 2002/2003 г. – Успешно реализиране на проекта „Съвременно обучение, със съвременни средства” на Училищното Настоятелство и учителския колектив- тържествено откриване на модерен компютърен кабинет с 6 компютъра свързани в мрежа, ксерокс и принтер; - 2003/2004 г. – Активно включване на родителите в подобряване на образователната среда; Изготвяне, спечелване и успешна реализация на втори проект – „Извън класната стая”. Чрез него се обновява и обогатява откритата спортна база на училището и е построен модерен тенис корт. Провежда се голямо тържество за откриване на новата спортна база на училището. Закрепена е връзката между родители, общественост и училище и вярата , че със собствени сили и привличане на общността може резултатно да се развива училището.