Мисия на училището

Децата ни заслужават: внимание и уважение, обич и подкрепа, разбиране и доверие, достойнство и самочувствие – ние им го даваме!

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Материална база

Компютърен кабинет Компютърен кабинет, изграден 2003 година при успешна реализация на проект „Съвременно обучение – със съвременни средства” на Фондация CRS гр.София
Тенис Корт

Тенис корт , построен 2004 година при успешна реализация на проект „Извън класната стая” на Фондация CRS гр.София