Клуб "Английски език" ОЗ ръководител Цветелина Йовчева


Клуб "Български език и литература" ОЗ ръководител Мария Йовчева


Клуб "Забавна математика" ОЗ ръководител Антоанета Гарданска


Клуб "Математиката-забавна, лесна, интересна" ОЗ ръководител Стоянка Йовчева


Клуб "Към успех с правилата на математиката" ОЗ ръководител Кремена Иванчева


Клуб "Любители на книгата" ОЗ ръководител Биляна Бешева


Клуб по спортни танци "Електра" ЗИ ръководител Биляна Бешева


Клуб "Малки танцьори" ЗИ ръководител Теодора Спасова


Клуб по народни танци "За ръце, на хорце" ЗИ ръководител Надежда Камбурова


Клуб "Работилница за малчугани" ЗИ ръководител Янка Бурева


Клуб "Сръчни ръчички" ЗИ ръководител Ангелина Ибчева


Клуб по волейбол ЗИ ръководител Боряна Кадинова


Клуб по футбол ЗИ ръководител Цветан Баталов